" Dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 - 2025". 

                        

 

 

Po nowości zapraszamy do GBP w Rymanowie!

     

 

 

 

 

Zapraszamy !!!